Adresse og kontaktinfo

Ballerup Måløv Skovlunde Idrætsunion (BMSI)

TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter
Magleparken 5, 2750 Ballerup
CVR. 32421695
Bank: Nordea, reg.nr. 2279, kontonummer 7561 440 764

Telefon: 23908387
E-mail: post@bmsi.dk Web: www.bmsi.dk