Foreninger

Alle idrætsforeninger i Ballerup Kommune kan blive medlem af BMSI, hvis de er medlem af et dansk lands-idrætsforbund og er åbne for alle og accepterer optagelseskreterrie, .

Ansøgning om medlemskab fremsendes til BMSI's formand vedlagt: Foreningens love/vedtægter, det senest godkendte regnskab, oplysning om medlemstal, fordelt på aktive såvel over som under 25 år, samt antal passive medlemmer.

 

Adresser og kontaktoplysninger på foreningene kan i øvrigt ses på Foreningsvejviseren på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 


Medlemsforeninger