Information om BMSI

BMSI er en paraplyorganisation for alle idrætsforeninger i Ballerup Kommune.

BMSI's formål er at være bindeled mellem idrætsforeningerne i Ballerup Kommune, samt bistå og koordinere kontakten til Kommunen, herunder koordinere den fælles udnyttelse af de kommunale anlæg.

BMSI's ledelse

Bestyrelsen udgør fem-syv personer og vælges blandt repræsentanter fra medlemsforeningerne på generalforsamlingen, og varetager den daglige ledelse.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed, og samles hvert år i februar.
Koordineringsmødet består af bestyrelsen samt en person fra hver medlemsforening og holder mindst tre årlige møder under hensyntagen til andre møder.

Koordinering af den fælles udnyttelse af de kommunale anlæg

Fordelingen af de kommunale anlæg foretages af Kultur & Fritid i Ballerup Kommune. Der afholdes hvert år i januar/februar måned halfordelingsmøde med deltagelse af foreningerne og BMSI. Planen er klar i maj måned.

Deltagelse i kommunale udvalg m.fl.

BMSI's formand er valgt ind i Folkeoplysningsudvalget som den ene af to repræsentanter for idrætsområdet.

Idrætsråd Region Hovedstaden (IRH)

BMSI er medlem af Idrætsråd Region Hovedstaden, (det tidligere KAI), som er paraply for idrætssammenslutninger i Region København. IRH arrangerer bl.a. kurser, som er gratis for foreningernes medlemmer.
IRH udlejer forskelligt udstyr, såsom hoppeborge, højtaleranlæg og partytelte.
Man kan finde værdifulde oplysninger om bl.a. tilskudsmuligheder på IRH's hjemmeside: www.kaisport.dk  

Optagelse som medlem af BMSI

Alle idrætsforeninger i Ballerup Kommune, som er medlem af et dansk landsidrætsforbund, kan optages som medlemmer af BMSI.
Læs mere om regler for medlemskab i lovene § 3.

Kontingent

BMSI's medlemsforeninger betaler et årligt kontingent på kr. 200,00. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen og forfalder den 1. maj.

Jubilæumsfond

Medlemsforeningerne kan søge tilskud til uddannelser i idrætslig retning fra BMSI's jubilæumsfond.
Læs mere under menupunktet "Tilskudsmuligheder".