BMSI’s ildsjælspris

Uddeling af Ildsjælsprisen for 2016

På idrætsunionens repræsentantskabsmøde den 28. februar 2017, blev BMSI's ildsjælpris uddelt til Karina Blomberg.

Måløv Idræts Forenings indstilling.

Karina Blomberg skal have prisen som ildsjæl, fordi hun er et vigtigt omdrejningspunkt for mange aktiviteter i Måløv Idræts Forening.

Karina er bestyrelsesmedlem og leder af afdelingen for børnegymnastik med mere end 25 hold, med et tilsvarende antal instruktører – og dertil selv instruktør for et par hold.

Som frivillig har Karina lagt rigtig mange ressourcer i halfordelingen og programlægning til stor glæde for hele foreningen. Hun bidrager med sin store viden, et overblik over alle hold, men mest af alt med sit utrættelige engagement i at få alle brikker til at falde på plads.

Karina er tovholder for flere arrangementer i foreningen som bl.a. fastelavns- og juletræsfest. Specielt foreningens forårsopvisning trækker på Karina. Hun sammensætter program, finder gæstehold, bestiller musik, blomster osv. – kort sagt – påtager hun sig alle opgaver store og små. Vi kan i foreningen mærke, hvordan Karina brænder for disse arrangementer og hun lægger mange ressourcer i forberedelse og afvikling.

Som person går Karina ikke på kompromis, hun møder altid forberedt, er aktiv i debatten og er med til at videreudvikle foreningen, ved at være åben for nye ideer for foreningsmedlemmer og tilpasser motionstilbuddene efter ønsker. Hun finder nye instruktører med kort varsel, så der kan åbnes ekstra hold, hvis der er mange børn på venteliste til gymnastik.

Karina er altid klar til at støtte op om, hjælpe og lytte til sine instruktører og møder gerne op til en time, hvis der er behov for vejledning og hjælp. Ligesom hun sikrer, at instruktørerne får det, som de har behov for.

Og det er ikke bare i 2016 Karina har brugt sine kræfter i MIF: Hun har gennem mere end 32 år været børnegymnastik instruktør, og i mange år også leder af børnegymnastikken. Karina brænder for børnegymnastikken i MIF, hvilket kan ses af de mange børnehold foreningen tilbyder i dag.

Ballerup Måløv Skovlunde Idrætsunion har i 2016 indstiftet en pris til fejring af det gode arbejde, der udføres i idrætsunionens medlemsforeninger og er udelt i 2017 for første gang.

BMSI’s Ildsjælspris” gives til en person, som i løbet af året har gjort en ekstraordinær indsats.

Prisen er på 3.000,- kr. samt et minde om dagen.

Kun BMSI’s medlemsforeninger kan indstille prismodtagere som skal være velbegrundet, samt indeholde oplysninger om ”ildsjælens” virke i pågældende forening eller for idrætten generelt i Ballerup Kommune.

Indstillingen til årets prismodtager sendes til BMSI’s forretningsudvalg på post@bmsi.dk og skal være modtaget senest den 2. januar.

Det i BMSI siddende forretningsudvalg udvælger suverænt en prismodtager blandt de indkomne indstillinger. Valget kan ikke påklages til anden instans.

Medlemsforeningen der har indstillet den udvalgte person modtager svar ca. 1. februar og må dermed give vinderen den positive besked. Nærmere info vil fremgå af svarmail.

”Reminder udsendes til medlemsforeningerne i forbindelse med indkaldelse til årets sidste bestyrelsesmøde.

Ballerup Måløv Skovlunde Idrætsunion
Forretningsudvalget

 

Modtagere:

2016 - Karina Blomberg, Måløv Idræts Forening